14 september 2018

Sectorindeling op de helling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt een aantal maatregelen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken. Deze gaan per direct in.

 

De ministerraad heeft er mee ingestemd om de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor advies naar de Raad van State te sturen. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en verwacht dit te bereiken met het samenhangende pakket maatregelen in de WAB.

 

Een van de maatregelen uit de WAB is het afschaffen van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW in 2020. Ook voor de premies voor ZW en WGA wordt de sectorindeling op termijn afgeschaft.

 

Nu wordt de hoogte van de WW-premie die werkgevers betalen deels bepaald door de sector waarin ze zijn ingedeeld. Maar de indeling weerspiegelt de huidige economie niet meer en biedt daardoor nog maar beperkte prikkels aan werkgevers om werkloosheid te voorkomen. Daarnaast is het ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen, sterk toegenomen. Dit zet grote druk op de Belastingdienst. Zo is er een sterke toename van het aantal aanvragen tot herindeling en is het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken over indelingsbeslissingen snel gestegen.

 

Met de WAB wordt het vanaf 1 januari 2020 voor werkgevers voordeliger als ze werknemers een vaste baan met een vast aantal uren aanbieden in plaats van een tijdelijk contract, omdat ze dan een lagere WW-premie gaan afdragen.

Om voor het in werking treden van de WAB een piekbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen, past minister Koolmees een aantal regels al per direct aan met onderstaande drie maatregelen. De maatregelen zullen terugwerken tot 29 juni 2018, 17.00 uur.

 

1. Wijzigingen in de sectorindeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht.

Tot op heden konden werkgevers een verzoek indienen om met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) te worden ingedeeld in een andere sector. Het was ook mogelijk om over die periode betaalde premies terug te krijgen. Vanaf nu is dit niet meer mogelijk en kan de sectorindeling alleen nog gewijzigd worden per een datum in de toekomst. Een uitzondering geldt voor werkgevers die door een verkeerde indeling te weinig premies hebben betaald: bij hen kan de Belastingdienst de indeling wel met terugwerkende kracht veranderen.

2. Gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.

Met een gesplitste aansluiting kon een werkgever op zijn verzoek voor verschillende delen van zijn onderneming in verschillende sectoren zijn ingedeeld. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

3. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.

Op verzoek konden werkgevers binnen een concern en nevenbedrijven en –instellingen worden ingedeeld in dezelfde sector. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

 

De wijzigingen hebben geen effect op de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld.

 

Uit Persbericht van 29 juni 2018 van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 

 

Samen bepalen we de strategie. 

Schelfaut Advocaat is een jong kantoor met ruim 35 jaar ervaring in de rechtspraktijk.

Het kantoor heeft een brede kennis van en ervaring met een aantal rechtsgebieden: arbeidsrecht en sociale zekerheid, zzp-ers, contracten en algemene voorwaarden, incasso’s en ondernemingsrecht (statutair directeuren en geschillen tussen dga-s).

Schelfaut Advocaat geeft ook second opinions. De behandeling en het beleid van een zaak door andere advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars en juridische adviesbureaus worden in korte tijd kritisch bekeken en op hun merites beoordeeld.

Professionaliteit, kwaliteit en betrokkenheid zijn de kernwaarden van het kantoor. De lijnen zijn kort en informeel. De bereikbaarheid is goed. Samen met de cliënt wordt doelgericht gezocht naar de beste oplossing, als het moet met procederen.

Bedrijven, non profitinstellingen en particulieren zijn van harte welkom.

Piuslaan 46

5614 CM Eindhoven

T 040 711 53 50

F 040 711 53 51

M 06 839 40 730

rob@schelfaut-advocaat.nl