16 juli 2019

In Memoriam

 

Namens mijn lieve man Rob Schelfaut wil ik u allen bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen. Rob hechtte belang aan persoonlijk contact en had aandacht voor zijn clienten. Wij gaan hem vreselijk missen.

 

Esther de Beer

 

 

 

 

 

 

Beëindiging Praktijk Schelfaut advocaat 

Op 14 mei 2019 is Rob Schelfaut tijdens zijn vakantie in Frankrijk overleden. De activiteiten van de praktijk zijn per die datum gestaakt. De lopende dossiers zijn verdeeld over gelijkgezinde advocaten waarin Rob vertrouwen had. Zij hebben de behartiging van de belangen van Robs cliënten op zich genomen. Die cliënten zijn reeds benaderd. Mocht u een cliënt van Rob zijn en bent u nog niet benaderd, dan kunt u zich met de volgende advocaten in verbinding stellen. Zo nodig zullen zij u naar elkaar doorverwijzen.

 

Voor arbeidsrechtelijke zaken kunt u contact opnemen met Hans Tigchelaar (hans.tigchelaar@gs-legal.nl)

Voor vragen op het gebied van het verbintenissen-, vennootschaps- of ondernemingsrecht kunt u contact opnemen met Thomas Schelfaut (t.schelfaut@watsonlaw.nl) of Sebastian van den Pauwert (sebastian.vandenpauwert@gs-legal.nl).

 

 

Piuslaan 46

5614 CM Eindhoven

 

rob@schelfaut-advocaat.nl